Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ôtô số 6 được thành lập từ tháng 10 năm 1978 theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, mà nòng cốt là Xí nghiệp quá cảnh C15. Trong thời ký bao cấp, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là: vận tải hàng quá cảnh từ nước Đông Âu và Liên xô cũ thông qua cảng Đà Nẵng đến các địa danh trên đất bạn Lào và vận tải hàng hoá trong nước khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và Campuchia. Đầu năm 1991, cả nước chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty được chuyển thành Công ty vận tải ôtô sô 6 trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải, có trụ sở đóng tại Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị và trụ sở chính tại Thành Phố Đà Nẵng.

Với bề dày 30 năm hoạt động, Công ty đã lớn mạnh trong nước, vươn ra thị trường nước ngoài và các nước trong khu vực. Thành tích của Công ty là hàng năm đều được Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục đường bộ, Tổng Công ty công nghiệp ôtô Việt Nam và nước bạn Lào tặng thưởng nhiều huy chương, cờ thi đua, cúp thương hiệu, cúp sen vàng và bằng khen các loại….

Địa chỉ:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 6

75 Nguyễn Lương Bằng – Liên Chiểu – Đà Nẵng

Tel: 05113.733140  Fax: 05113.842590